Skip links

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Ifølge Arbejdstilsynet skal alle virksomheder en gang årligt drøfte hvordan det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvordan det seneste år er gået. I små virksomheder kan alle ansatte deltage, eller man kan udvælge talspersoner, der har drøftelsen med virksomhedsejeren. I større virksomheder der det arbejdsmiljøorganisationen (AMO), der skal have drøftelsen.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde en overvejelse om tidligere års mål er gennemført, en status på arbejdsmiljømarkører i virksomheden bl.a. sygefravær og arbejdsulykker, evaluering af APV, en stillingtagen til næste års arbejdsmiljømål samt en vurdering af om virksomhedens arbejdsmiljøaktører har de fornødne kompetencer til at arbejde med de indsatser, der er valgt.

Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg, skal I kunne dokumentere, at I har gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse. I det koncept som Transparent+ tilbyder indgår den årlige arbejdsmiljødrøftelse i den samlede virksomhedsrapport, som I modtager efter vores besøg.

Return to top of page