Skip links

Arbejdsmiljølovgivningens krav

I Bekendtgørelsen om “Lov om arbejdsmiljø” står beskrevet hvilke krav der er til en arbejdsgiver der har medarbejdere ansat – læs mere her.

Til understøttelse af ovenstående ligger forskellige bekendtgørelser. I Bekendtgørelsen om “Samarbejde om sikkerhed og sundhed” udarbejdet af Arbejdstilsynet, beskrives de formelle krav til virksomhedens arbejdsmiljøarbejde – læs mere her.

Return to top of page