Skip links

Arbejdsmiljømarkører

Arbejdsmiljømarkører

Når man skal vurdere hvordan det står til med medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø i en virksomhed, er det muligt at gøre brug af arbejdsmiljømarkører. Fordelen ved markørerne er, at de kan sammenlignes over tid.

Det er forskelligt hvor meget virksomhederne gør ud af at monitorere arbejdsmiljømarkørerne. Der er dog to markører, som arbejdsmiljølovgivningen kræver, at alle virksomheder forholder sig til. Det er sygefravær og ulykker.

Rapporten som virksomheden modtager fra Transparent+ efter arbejdspladsvurderingen og møde med leder og medarbejder/medarbejderrepræsentanter, medtager de arbejdsmiljømarkører, som virksomheden har mulighed for at stille til rådighed.

Nedenfor beskrives nogle af de arbejdsmiljømarkører der med fordel kan indgå i årsrapporten:

Sygefravær: Det er et lovkrav af sygefravær inddrages i APV. Det er ikke enkeltpersoners sygrafravær, der beskrives. Firmaet skal derimod tage stilling til om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til det samlede sygefravær. Der ses f.eks. på sygefraværsmønstre, procentfordeling og sygefravær i forhold til sammenlignelige virksomheder.

Ulykker: Det vurderes om ulykkesantallet er stabilt, om der ses stigning eller fald, hvilken alvorlighedsgrad ulykkerne har, om det er bestemte funktioner eller faggrupper, der pådrager sig ulykker samt om der er forhold der kan forebygges, og dermed nedsætte antallet af ulykker i virksomheden.

Trivselsundersøglser: Spørgeskemaer, hvor medmedarbejderne over år, spørges om samme forhold, f.eks i det psykosociale arbejdsmiljø, kan give en vurdering af om trivsel er opad- eller nedadgående.

Personaleomsætning: Beskriver om medarbejdergruppen er stabil eller om der ses flere opsigelser. En stor mængde af opsigelser, kan være udtryk for, at der er forhold i arbejdsmiljøet, der lider.

Return to top of page