Skip links

Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder i Danmark, der har medarbejder ansat, skal udarbejde en APV.
En APV skaber overblik over problemstillinger og de handlinger som planlægges og iværksættes m.m.

APV fordrer systematik i arbejdsmiljøarbejdet og skaber synlighed på arbejdspladsen.

I “Lov om arbejdsmiljø” står der:
§ 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig APV af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen.
APV skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen.
En APV skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år.

https://at.dk/regler/love-eu-forordninger/arbejdsmiljoe-674/

En APV skal indeholde:

Return to top of page