Skip links

Beskrivelse af konceptet

Vi besøger din virksomhed en gang årligt, hvor vi har dialog med ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og/eller de ansatte. Efter besøget modtager firmaet en firmarapport, der beskriver jeres arbejdspladsvurdering (APV), og de arbejdsmiljøindsatser der er for året. Rapporten lever op til Arbejdstilsynets krav. Udarbejdelsen sker i nært samarbejde med virksomheden. Rapporten vil danne grundlag for jeres arbejdsmiljøarbejde, og det er med udgangspunkt i rapporten, at vi lave status på indsatser en gang årligt.

Transparent+ metode består af et indledende møde, hvor bl.a. virksomhedens størrelse, kerneopgave og fokusområder præsenteres og drøftes. Herefter planlægges møde med arbejdsmiljøgruppen eller medarbejdergruppen, hvor APV drøftes og evt. gennemføres. I mindre virksomheder vil der på samme møde blive gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse. I større virksomheder, vil arbejdsmiljødrøftelsen blive gennemført efterfølgende med arbejdsmiljøgrupperne.

Rapporten som virksomheden modtager efter mødet vil indeholde: 

  • En oversigt over den/de arbejdsmiljøansvarlige og eventuelle arbejdsmiljørepræsentanter
  • Den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse
  • Ny APV eller status på gammel APV
  • Prioritering af APV områder
  • Status på sidste års indsatser
  • Oplyste arbejdsmiljømarkører
  • Det kommende års arbejdsmiljøindsatser
Return to top of page