Skip links

Dannelse af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdstilsynet opdeler virksomheder i tre kategorier:

  • Virksomheder med 1-9 ansatte
  • Virksomheder med 10- 34 ansatte
  • Virksomheder med mindst 35 ansatte

Når arbejdsmiljøarbejdet skal organiseres, stilles der forskellige krav til de tre størrelser virksomheder. Fælles er, at de ansatte skal have mulighed for at samarbejde med arbejdsgiver om arbejdsforholdene. Endvidere er der krav om dialog, systematik, vurdering af arbejdsforholdende (APV) og drøftelse af arbejdsmiljøindsatsen.

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der oprettes en AMO i to niveauer med arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg. Det nødvendige antal arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes af arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne ud fra en vurdering af en række hensyn.

Lovgivningen stiller krav om en systematisering af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med 1-9 ansatte, mens virksomheder med 10-34 ansatte skal have valgte arbejdsmiljørepræsentant (er) og udpeget arbejdsleder. 

Ved organisering af arbejdsmiljøet skal der endvidere tages hensyn til geografiske opbygning, specialisering, udearbejde, brug af skiftende arbejdspladser mv.

For at få størst gevinst af jeres arbejdsmiljøarbejde, kan Transparent+ rådgive din virksomhed, således at I får organiseret arbejdsmiljøet på bedste vis. Endvidere kan rådgivningen rumme emner som f.eks hvilken opgaver der skal løses i virksomheden, hvilken roller medarbejder, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere kan/skal påtage sig, og hvem der medregnes når man skal opgøre antallet af ansatte. 

Du er velkommen til at ringe til Transparent+ og få en uforpligtende snak om jeres behov og ønsker.

Return to top of page