Skip links

Inddragelse af ansatte

Alle på en virksomhed har pligt til at indgå i arbejdsmiljøarbejdet, såvel ejer, ledelse og medarbejderne. Ledelsen har pligt til at inddrage medarbejderne.
Dette er for at sikre, at alle aspekter og perspektiver bliver synlige og inddrages i beslutninger.

Lad medarbejderne blive til din fordel:
Medarbejderne mærker i dagligdagen hvad der fungerer godt og mindre godt, samt hvad der giver gener osv. Det er også dem, der ofte kan se løsningerne.

Adskillige undersøgelser og forskningsresultater viser, at et konstruktivt samarbejde omkring arbejdsmiljøet giver forskellige positive effekter som fx øger samarbejdsevnen, trivsel, udvikling og produktiviteten og økonomiske gevinst for virksomheden.

En international undersøgelse ​(ISSA) fra 2010​ viste, at investeringer i arbejdsmiljø betaler sig hjem 2.2. gange i gennemsnit. Disse resultater bekræftes i en nylig ​dansk undersøgelse fra COWI​, der har undersøgt arbejdsmiljøinvesteringer hos 24 danske virksomheder, bredt fordelt over sektorer og brancher.

COWI’s undersøgelse viste økonomiske gevinster på indsatser både omkring arbejds- muskel/skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

De vellykkede indsatser var meget forskellige, men kendetegnene for dem alle var:

  • En høj grad af medarbejderinddragelse
  • Ledelsesopbakning
  • Arbejdsmiljørepræsentanterne involveret
  • Praksisnære værktøjer og dialog

Læs hele artiklen, hvor der også er link til både ISSA og COWI, på dette ​link.

Også det Europæiske Arbejdsmiljøagentur beskriver fordelene ved inddragelse af medarbejderne.
Citat: “​En af nøglerne til god arbejdsmiljøstyring er at inddrage medarbejderne. Arbejdsgiverne har en retlig forpligtelse til at høre arbejdstagerne om arbejdsmiljøproblemer, men der er er fordele ved at gå ud over disse minimumskrav. Der er større chance for en vellykket arbejdsmiljøstyring, hvis der tilskyndes til aktiv medarbejderdeltagelse og etableres en dialog mellem medarbejdere og ledelse.”
Læs mere på dette ​link

EU-OSHA​ beskriver også de økonomiske fordele ved et solidt og seriøst arbejdsmiljøarbejde. Det nationale forskningscenter (NFA) har forsket i emnet, er du interesseret kan du læse mere på www.nfa.dk

Return to top of page