Skip links

Screening og rundering

Screening
Til dig som har brug for overblik over din virksomheds arbejdsmiljøforhold.
Har I brug for en grøn smiley ved Arbejdstilsynet, er dette det oplagte valg.

Under en screening gennemgår vi alle områder af virksomheden, således du/I får et overblik over, om der er områder der har brug særlig opmærksomhed for at leve op til Arbejdsmiljølovens krav.

Områder vi typiske ser på:

  • Ulykkesforebyggelse (fx belysning, markeringer af trin, afskærmning, indretning o.l.) 
  • Fysiske forhold (fx indeklima, belysning, indretning af arbejdspladsen, ergonomiske forhold som arbejdsstillinger, tunge løft, o.l.)
  • Psykiske forhold (fx verbale krænkelser fra kunder, håndtering af kunders følelsesmæssige belastninger, tidspres og deadlines, mobning m.m.)
  • Opfyldelse af dokumentationskrav og formelle krav fra Arbejdstilsynet (fx arbejdspladsvurdering (APV), kemisk APV, kriseberedskabsplan o.l.)

Pris: der udarbejdes et tilbud ud fra virksomhedens størrelse og kompleksitet.

Rundering
Til dig som ønsker at sikre kvalitet og et sundt og sikkert arbejdsmiljø og derfor har brug for at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet, er rundering et effektivt initiativ.

En af arbejdsmiljøgruppens operationelle opgaver er, at sikre og kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds og sundhedsmæssige forsvarlige. Arbejdstilsynet anviser rundering som en aktivitet til at løse denne opgave. Læs mere på AT’s hjemmeside

Vi laver en rundering, samt udarbejder et skema, som gør det let for jer fremadrettet at indarbejde rundering som en rutine.

Pris: der udarbejdes et tilbud ud fra virksomhedens størrelse og kompleksitet.

Return to top of page