Skip links

Sundhedsfremme

Til dig som har brug for sunde, stabile medarbejdere er sundhedsfremmende aktiviteter et klogt initiativ.

Forskning har vist at det ikke er nok at være sund i fritiden. En sund livsform skal gennemsyre vores hverdag både på arbejdet og i privatlivet.

Når en virksomhed gør en indsats for medarbejdernes sundhed, giver giver virksomheden  samtidig anerkendelse af sine medarbejdere, hvilket er en af de seks faktorer som arbejdsmiljøforskning peger på som særlig betydningsfulde.
Læs mere her

Som sundhedsfagligt uddannede har vi et højt fagligt grundlag for at arbejde med sundhedsfremme.

ISA-modellen:
Vi arbejder ud fra ISA-modellen (Integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø), hvilket betyder, at man på arbejdspladsen sammentænker sundhedsfremme og arbejdsmiljø. Det betyder bl.a., at indsatsen tænkes sammen med arbejdets organisering, medarbejdernes hverdag og ledelsens prioritering. Samtidig betyder det, at arbejdspladsen bruger sundhedsfremmeaktiviteter til at nå et mål om at forbedre arbejdsmiljøet, fx i form af øget trivsel og færre smerter i muskler og led.
ISA-modellen anbefales af Arbejdsmiljørådet, læs mere i Arbejdsmiljørådets inspirationskatalog

Vi inddrager naturligvis også de kendte KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol, motion), men tænker også bredere ift. mental sundhed, de sunde samarbejdsklima og bæredygtigheds principperne.

Return to top of page